ברור מעמיק מי החתן האם הוא באמת כזה או מיתחזה.

מעקבים אחריי בני זוג המבלים את זמנם בהימורים או משתמשים באלכוהול או בסמים או כל דבר אחר

חקירות על "הילדים " שלנו היכן מבלים הילדים את זמנם בלילה בלימודים או בשתיית אלכוהול.